Entirely Shipping & Trading S.R.L a contestat amenda GDPR.

Citez din sentinta Definitiva a Instantei: „Admite apelul. Anulează în tot sentinţa civilă apelată şi reţinând procesul spre judecare, admite în parte contestaţia. Reduce sancţiunea amenzii în cuantum de 23.893 lei echivalentul în lei a sumei de 5.000 Euro, conform cursului valutar din data de 13.12.2019, stabilită la pct.2.1 din procesul verbal de constatare/sancţionare nr.28363/13.12.2019, la suma de 4.778 lei echivalentul în lei a sumei de 1.000 Euro, conform cursului valutar din data de 13.12.2019. Înlocuieşte sancţiunea amenzii în cuantum de 23.893 lei echivalentul în lei a sumei de 5.000 Euro, conform cursului valutar din data de 13.12.2019, stabilită la pct.3.1 din procesul verbal de constatare/sancţionare nr.28363/13.12.2019, cu sancţiunea avertisment. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 03.02.2022. Red.jud.: R.P.